Plasticity Tester

  • DRK209 Plasticity Tester

    DRK209 Plasticity Tester

    DRK209 ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီကို နမူနာပေါ်တွင် 49N ဖိအားဖြင့် ပလတ်စတစ်ဓာတ်စမ်းသပ်စက်အတွက် အသုံးပြုသည်။၎င်းသည် ရော်ဘာကုန်ကြမ်း၊ ပလပ်စတစ်ဒြပ်ပေါင်း၊ ရော်ဘာဒြပ်ပေါင်းနှင့် ရော်ဘာ၏ ပြန်လည်ရယူမှုတန်ဖိုးကို တိုင်းတာရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။